Tuulest aru saamine

Tuul on lohespordi võtme-element ja turvaliseks lohesurfiks on oluline teada ja tunda tuule suunda, kiirust ja prognoosi.

Millisest suunast tuul puhub?

Tuule suuna saab kindlaks teha järgmiste meetoditega:

Keera oma nägu tuule poole ja kui tunned, et tuul puhub mõlemas kõrvas ühtlaselt, siis oled näoga ülestuult.

Võta peoga rannast liiva ja seejärel lase see lahti, et näha mis suunas liiv minema lendab.

Kasuta tuule kindlaks määramisel visuaalset vihjet nagu näiteks lipp või tuulesokk.

Kui tugev tuul on?

Sa võid kasutada rannas olled tuulemõõtjat või vaadata tuule kiirust ja prognoosi näiteks meie kodulehelt.

Me soovitame õppida surfama tuulega vahemikus 7-12 m/s. 7 m/s on üldiselt miinumum millega ükskõik kes saab lohega sõita (ilma spetsiifilise vaikse ilma loheta).

Beaufort skaala on süsteem mõõtmaks ja teadustamaks tuulesuunda väljatöötatud Briti admirali Francis Beauforti poolt aastal 1805.

Beauforti
pallid
Tuul Tuulekiirus
(m/s)
Tuule mõju kirjeldus
0 tuulevaikus 0 - 0,2 suits tõuseb otse üles; veepind on peegelsile
1 vaikne tuul 0,3 - 1,5 suits kaldub veidi kõrvale; veepind väreleb
2 kerge tuul 1,6 - 3,3 on tunda kerget tõmbust; veepinnal on väikesed lained
3 nõrk tuul 3,4 - 5,4 puulehed liiguvad; veepinnal on laineharjadel vahtu
4 mõõdukas tuul 5,5 - 7,9 puuladvad painduvad, oksad liiguvad; veepinnal on vahused lained
5 üsna tugev tuul 8,0 - 10,7 peened puud õõtsuvad; meri kohiseb
6 tugev tuul 10,8 - 13,8 jämedad puuoksad õõtsuvad; veepinnal on rohkesti vahtu
7 vali tuul 13,9 - 17,1 puutüved õõtsuvad, oksad painduvad; laineharjad murduvad, veepind on vahuvöödiline
8 rajutuul 17,2 - 20,7 oksad murduvad; pikad kõrged lained
9 torm 20,8 - 24,4 hooned purunevad, puud murduvad; meri mühiseb; õhus on veepritsmed
10 tugev torm 24,5 - 28,4 tormikahjustused; merel on tugev lainetus
11 maru 28,5 - 32,6 laialdased tormikahjustused; merel on torm, halb nähtavus
12 orkaan 32,7 - 36,9 katastroofilised purustused
üle 12 orkaan, taifuun üle 37 üleujutused, suured purustused jm. loodusõnnetused


Milline tuulesuund on sobilik lohesurfi jaoks?

Lohesurfiga tegeledes on väga oluline aru saada tuule suunast ranna suhtes, kuna sul on kaldale tagasi jõudmiseks vaja õige nurga all tuult.

Külgtuul: (turvaline) kõige turvalisem tuulesuund lohesurfi jaoks kuna sa saad alati lihtsasti kaldale tagasi pöörduda ja allatuult on piisavalt vett.

Risti-meretuul: (turvaline) turvalisuse poolest teisel kohal olev tuulesuund lohesurfi jaoks kuna sa saad lihtsasti kaldale tagasi pöörduda.

Meretuul: (ettevaatust) Selle tuulesuunaga tuleb sõita ettevaatlikult kui olla kalda lähedal. Tuul lükkab sind otse kalda poole.

Maatuul: (ohtlik) ära kunagi surfa maatuulega, välja arvatud juhul kui sul on abiks päästepaat. See tuulesuund lükkab sind kaldast eemale.

Risti-maatuul: (ohtlik) kuna ära surfa risti-maatuulega, välja arvatud juhul kui sul on abiks päästepaat. See tuulesuund lükkab sind kaldast eemale.